Teenused

Osaühing OTTER AG tegeleb teadus- ja arenduse ning tootearenduse valdkonnas. Me pakume oma klientidele tehnilist (rakendusuuringud) ja tootearenduse tuge järgmistes valdkondades:

  • Keemia- ja protsessitehnoloogiad
  • Külmatehnika ja soojuspumbad

OTTER AG laboris on kasutusel unifitseeritud magnetsegajatega ning jahutus/kuumutusmantlitega laboratoorsed klaas- ja terasreaktorid erinevate keemiliste protsesside (ekstraktsioon, karboniseerimine, süntees jms.) teostamiseks. Protsessireaktorid on varustatud pH ja juhtivuselektroodidega; temperatuuri ja rõhuanduritega. Protsessi parameetrid on mõõdetavad ja salvestatavad arvutisse hilisemaks andmete analüüsiks ja taasesituseks.